S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.
       

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Podmienky internetového predaja

  • základnou podmienkou internetového obchodu najmodely.sk je správne vyplnenie formulára objednávky,
  • objednávky sa môžu odosielať 24 hodín denne po celý rok, objednávky odoslané v sobotu, nedeľu a v deň štátneho sviatku budú spracované v nasledujúci pracovný deň,
  • NajModely s.r.o. sa zaväzuje dodať správny druh, množstvo tovaru a cenu, tak ako bolo uvedené v čase objednania na objednávke zákazníka,
  • kupujúci zákazník sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar,
  • predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravou Slovenskou poštou,
  • za deň uzatvorenie kúpnej zmluvy sa pokladá  deň odoslania objednávky za predpokladu, že objednávka bola aj potvrdená,
  • ceny tovaru internetového predaja sú v eurách a zahŕňajú 20% DPH,
  • internetový obchod vystaví faktúru s DPH a dodá ho zákazníkovi spolu s doručeným tovarom.

Dodávateľ internetového obchodu

NajModely, s.r.o. Š.Moysesa 442/ 64, 965 01 Žiar nad Hronom

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

oddiel: Sro, vložka č. 21914/S

Dodávateľ je platcom DPH

IČO : 46 604 804

IČDPH :  SK2023483539

e-mail : najmodely@najmodely.sk

 Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká záväzným potvrdením objednávky. Za záväzné sa považuje odoslanie objednávky do systému, pričom odosielateľ dostane e-mailom potvrdenie o prijatí objednávky. Ak kupujúcemu nepríde potvrdenie objednávky, znamená to, že uviedol nesprávnu e-mailovú adresu.

Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obidve strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky, presná špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar a prepravu.

 

 Dodacia doba

Dodávky objednaného tovaru budú realizované v čo najkratšom možnom termíne, zvyčajne 1-3 pracovné dní od záväzného potvrdenia objednávky. K expedičnej dobe treba pripočítať ešte čas potrebný na doručenie Slovenskou poštou, ktorý predstavuje 2-4 dni.

V prípade platby "vopred na účet", bude objednaný tovar po pripísaní platby na účet, zaslaný do 2 dní Ak do 5 dní od prijatia objednávky, nebude na náš účet pripísaná platba, bude objednávka stornovaná. O tejto skutočnosti bude kupujúci e-mailom oboznámený.

 

 Platobné podmienky

Tovar zasielame , na ktorékoľvek miesto na Slovensku,  na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako dodaciu adresu nasledovne:

Spôsob dopravy :

* Slovenská pošta - platba 4,60 €

* kuriér Slovak Parcel Service -  platba 6,00 €

* Zásielkovňa - platba 3,90€ 

Spôsob platby :

* platba vopred na účet  - platba 0 € (číslo účtu VÚB:  IBAN:SK2202000000003002883453, variabilný symbol je "Číslo objednávky" uvedené v objednávkovom formulári)

* platba dobierkou - platba 1,50 €

V prípade platby "vopred na účet", bude objednaný tovar po pripísaní platby na účet, zaslaný do 2 dní. Ak do 5 dní od prijatia objednávky, nebude na náš účet pripísaná platba, bude objednávka stornovaná. O tejto skutočnosti bude kupujúci e-mailom oboznámený.

 

Do Českej republiky posielame tovar za týchto podmienok:

* platba vopred na účet  v mene € SEPA-EUROPREVOD (číslo účtu VÚB - IBAN :SK2202000000003002883453, variabilný symbol je "Číslo objednávky" uvedené v objednávkovom formulári, BIC: SUBASKBX), poštovné 8,- €.

 

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín po odoslaní objednávky do systému, zaslaním e-mailu na najmodely@najmodely.sk. Do predmetu správy napíše STORNO.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedená e-mailová adresa, nedostupné telefónne číslo, atď. ).

 

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci môže zrušiť zmluvu bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní po prevzatí tovaru. Podmienkou zrušenia kúpnej zmluvy je však vrátenie tovaru v nepoškodenom a neporušenom stave na náklady kupujúceho na adresu spoločnosti NajModely s.r.o. V ostatných prípadoch sa odstúpenie od zmluvy riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA

NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy.

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní.

Lehote na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar“

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy  nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením a to  listom zaslaným poštou alebo  e-mailom na adrese :

NajModely s.r.o., Š. Moysesa 442/64, 965 01 Žiar nad Hronom

e-mail: najmodely@najmodely.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme vám zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Náklady spojené s vrátením tovaru si spotrebiteľ hradí sám v zmysle zákona č.102/2014 §10 ods.3.

 

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní, bez zbytočného  odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Podmienkou odstúpenia od zmluvy je vrátenie tovaru v nepoškodenom a neporušenom stave  na adresu spoločnosti NajModely s.r.o.,  najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy - Folmular.doc

 

Záruka a reklamácia

 Na každý výrobok je kupujúcemu poskytnutá záruka 24 mesiacov. Táto doba začína plynúť dátumom dodania tovaru. Zákazník si musí tovar skontrolovať ihneď po prevzatí. Má nárok tovar neprevziať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo je tovar neúplný. V takomto prípade má zákazník nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. V prípade uplatnenia reklamácie platí bežný reklamačný postup, to znamená, že reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote 30 dní. Rozsah a oprávnenosť reklamácie posúdime po zaslaní tovaru doporučene späť na našu adresu. O vybavenie reklamácie vás budeme priebežne informovať, a dohodneme spôsob nápravy. Pri uplatnení reklamácie v záručnej dobe je zákazník povinný doručiť reklamačný tovar v originálnom balení s priloženým dokladom o kúpe.

Spotrebiteľ - nakupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

 

 

MzcwY